Menu

Współpraca ponadnarodowa (międzynarodowa)

Funkcjonujemy w obszarze rynku pracy na terenie kilku województw północnej

i centralnej Polski.

 

Zajmujemy się pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, a szczególnie kształceniem zawodowym, prowadzącym do nabycia nowych kwalifikacji

oraz umiejętności w różnych zawodach, m.in. kucharz /kelner, pomoc kuchenna, barman, recepcjonista, magazynier z obsługą wózków widłowych, opiekun osób starszych; a także zawodach biurowych: handlowiec, księgowy, kadrowy, sekretarka.

 

Modernizujemy oferty edukacyjne szkół w zakresie kształcenia zawodowego,

ze szczególnym uwzględnieniem nabywania przez uczniów umiejętności praktycznych atrakcyjnych na rynkach pracy.

 

Chętnie korzystamy z efektywnych rozwiązań stosowanych w innych krajach

i dzielimy się swoimi doświadczeniami.

 

Od ponad 3 lat współpracujemy z instytucjami zagranicznymi działającymi

w obszarach związanych z kształceniem zawodowym ludzi młodych oraz osób bezrobotnych. Zrealizowaliśmy bądź nadal realizujemy w sumie 4 projekty współpracy ponadnarodowej.

 

Poszukujemy do współpracy partnerów zagranicznych, z którym będziemy mogli rozwijać swoją działalność, także dzięki wspólnym projektom finansowanym

z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych programów, jak np. Erasmus +.