Projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy TOP-PROJEKT-Krzysztof Derbiszewski z siedzibą w Dobrej oraz Gminą Miastem Świnoujście – organem prowadzącym Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w okresie od 01 grudnia 2016 do 31 marca 2019. Działania przewiduje się dla 60 uczniów w dwóch turach po 30 uczniów oraz 6 nauczycieli z Technikum Zawodowego nr 1 o kierunkach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu.

Uczniowie szkoły będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w roku szkolnym 2016/17 (30 uczniów) oraz 2017/18 (30 uczniów). Zdobędą też kwalifikacje i kompetencje zawodowe dzięki kursom oraz szkoleniom: barmańskim, baristyczym oraz sommelierskim. Także nauczyciele zawodu, będą uczestniczyć w kursach i szkoleniach w roku szkolnym 2016/2017.

Do projektu zaproszeni zostaną uczniowie klas II i III uczący się na kierunkach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Każdy z nich przy pomocy Doradcy Zawodowego przygotuje swój profil zawodowy (kwalifikacje i umiejętności, zainteresowania a także posiadane już doświadczenie – np. praca sezonowa, wakacyjna itp.) oraz plan na uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Następnie przez dwa semestry w oparciu o pracę w firmie ćwiczeniowej zdobywał będzie praktyczne umiejętności zawodowe. Praca w restauracji ćwiczeniowej, co trzy tygodnie w piątek (15.00-20.00) oraz sobotę (9.00 – 15.00) z udziałem doświadczonych ludzi z branży – kucharzy, kelnerów oraz barmanów pracujących w renomowanych hotelach i restauracjach regionu. W tym samym czasie uczniowie zdobędą kwalifikacje zawodowe kelnerskie i barmańskie a także dzięki kursom baristycznym i sommelierskim zdobędą dodatkowe kompetencje zaowdowe. Wszystkie dodatkowe zajęcia zawodowe zakończone będą zewnętrznym egzaminem.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest nabycie praktycznych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na zatrudnienie na lokalnym rynku przez 60 uczniów Technikum Zawodowego nr. 1 w Świnoujściu. Cel realizowany będzie we współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z przedsiębiorcami regionu w okresie od 01.12.2016 – 31.03.2019. W tym samym czasie dodatkowe kompetencje związane z wykonywanym zawodem zdobędzie 6 nauczycieli zawodu.

Harmonogramy:

Kwiecień 2018

Marzec 2018

Harmonogram doradztwa - Luty 2018

Luty 2018

Harmonogram doradztwa - Styczeń 2018

Styczeń 2018

Grudzień 2017

Listopad 2017

Październik 2017

Wrzesień 2017

Czerwiec 2017

Maj 2017

Kwiecień 2017

Doradztwo - Marzec 2017

Marzec 2017

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie uczestnika projektu - uczeń

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń

Ankieta rekrutacyjna - uczeń

Oświadczenie uczestnika projektu - nauczyciel

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciel

Ankieta rekrutacyjna - nauczyciel

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - kierownik restauracji - 30.01.2017

Zapytanie ofertowe - trener praktyk - kelner - 14.02.2017

Zapytanie ofertowe - trener praktyk - kucharz - 14.02.2017

Rozeznanie rynku - produkty spożywcze do przygotowania potraw - 21.02.2017

Zapytanie ofertowe - trener praktyk - kelner - 08.01.2018

Zapytanie ofertowe - trener praktyk - kucharz - 08.01.2018

Galeria zdjęć - szkolenie barista

View the embedded image gallery online at:
http://top-projekt.eu/projekty/spu#sigFreeIda524af2045

Galeria zdjęć - szkolenie sommelier

View the embedded image gallery online at:
http://top-projekt.eu/projekty/spu#sigFreeId7af8cca591

Galeria zdjęć - szkolenie barman

View the embedded image gallery online at:
http://top-projekt.eu/projekty/spu#sigFreeIdc603d8bfd5