Zapisz się

Mobilność drogą do sukcesu

Projekt „Mobilność drogą do sukcesu” jest realizowany w ramach Projektu „Staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Realizatorem projektu jest firma TOP – PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski z siedzibą w Dobrej.

 

Organizacje partnerskie:

- ONECO – Organizacion de Educacion Comunitaria, S.L., Sevilla, Andalucia, Hiszpania

- Eurocultura, Vicenza, Veneto, Włochy

- ABU Akademie fur Berufsforderung und Umschulung gGmbH, Berlin, Niemcy

 

Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego przez 39 uczniów
i absolwentów (nie dłużej niż 1 rok od ukończenia nauki) szkół zawodowych o profilu hotelarskim i gastronomicznym z terenu województwa zachodniopomorskiego. Doświadczenie zawodowe zostanie zdobyte dzięki uczestnictwu w trwających 56 dni stażach zagranicznych w wybranych krajach europejskich. Po 13 osób wyjedzie
do Hiszpanii, Włoch oraz Niemiec. Oprócz stażu zawodowego uczestnicy projektu podniosą swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym, a także zdobędą wiedzę na temat kraju, do którego wyjadą – jego tradycji, kultury i obyczajów.

 

Planowany harmonogram:

Marzec – Kwiecień 2015 – Rekrutacja uczestników, która rozpocznie się z dniem umieszczenia na stronie projektu regulaminu rekrutacji oraz formularza rekrutacyjnego.

Maj – Lipiec 2015 – Faza przygotowawcza polegająca przede wszystkim
na szkoleniu językowym oraz kulturowym (po 60 godzin lekcyjnych).

Lipiec – Wrzesień 2015 – Staże zagraniczne w krajach organizacji partnerskich. W trakcie stażu dodatkowe szkolenie językowe.

Sierpień – Wrzesień 2015 – Rozliczenie uczestników projektu polegające
na przekazaniu ankiet oceniających oraz wystawieniu certyfikatów EUROPASS Mobility, a także organizacji wysyłającej i przyjmującej młodych ludzi na staż.

Grudzień 2015 – zakończenie realizacji projektu, przekazanie raportu końcowego.

Raport dotyczący projektu "Mobilność drogą do sukcesu"

Strona WWW projektu

Aktualności:

 

Uwaga, rekrutacja do projektu „Mobilność drogą do sukcesu” wciąż trwa - 15.05.2015

Firma TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszewski informuje, że rekrutacja do udziału w projekcie "Mobilność drogą do sukcesu" wciąż trwa. Po zakwalifikowaniu się 39 osób na wyjazd, będzie również możliwość wpisu pozostałych osób spełniających kryteria na listę osób rezerwowych. Powyższe osoby będą miały możliwość uczestniczenia w szkoleniu językowo - kulturowym dot. kraju: Hiszpania lub Włochy (120 h), natomiast możliwość wyjazdu na staż będzie możliwa w przypadku rezygnacji lub usunięcia z projektu osoby wcześniej zrekrutowanej. Dokumenty (formularz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji projektu oraz zdjęcie świadectwa szkolnego) prosimy o wysłanie na adres mailowy. Prosimy również o dosłanie powyższej dokumentacji w wersji papierowej na adres: ul. Ściegiennego 25/16, 70-354 Szczecin.

 

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Mobilność drogą do sukcesu” - 05.05.2015 r.

W związku z zebraniem podczas rekrutacji mniejszej ilości zgłoszeń niż pierwotnie zakładano firma TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszewski ogłasza, dodatkową rekrutację do udziału w projekcie "Mobilność drogą do sukcesu" do momentu skompletowania grup. Dokumenty (formularz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji projektu oraz zdjęcie świadectwa szkolnego) prosimy o wysłanie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prosimy również o dosłanie powyższej dokumentacji w wersji papierowej na adres: ul. Ściegiennego 25/16, 70-354 Szczecin.

 

Rekrutacja do projektu” Mobilność drogą do sukcesu”- 12.02.2015 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym w partnerstwie międzynarodowym pt. „Mobilność drogą do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem ww. projektu jest przede wszystkim zdobycie doświadczenia zawodowego przez 39 uczniów i absolwentów szkół zawodowych i technicznych kształcących się na kierunkach gastronomicznych i hotelarskich *, w wieku 16-20 lat, zamieszkujących województwo zachodniopomorskie.

Do projektu zapraszamy osoby, które będą posiadały:
- małe doświadczenie zawodowe,
- niską mobilność zawodową,
- motywację do poszerzenia własnych kwalifikacji zawodowych i zbierania doświadczeń,
- dobrą znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
- determinację do odbycia stażu w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania oraz posiadasz motywacje do własnego rozwoju nie zwlekaj z decyzją!

Beneficjenci uczestniczący w ramach realizowanego przez nas projektu nabędą wiedzę z zakresu:
- pracy w branży gastronomiczno-hotelarskiej,
- języka obcego: angielski, hiszpański, włoski, niemiecki (wybór języka uzależniony od kraju docelowego stażu),
- rynków pracy działających w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech oraz sposobów poruszania się na nich,
- podniesienia kwalifikacji zawodowych,
- multikulturowego podejścia do kształcenia i zatrudnienia „bez granic”,
- pisania CV- Europass CV i listu motywacyjnego, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

Etapy projektu:
- Rekrutacja do projektu (kwiecień 2015 r.)
- Przygotowanie kulturowo-językowe uczestnika do pobytu na stażu - 120 godzin w kraju (maj/czerwiec 2015 r. lub czerwiec/lipiec 2015 r.):
- Przygotowanie kulturowo – językowe (60 godzin w kraju w którym odbędzie sią staż) oraz staż u pracodawcy (czerwiec/lipiec lub lipiec/sierpień lub sierpień/wrzesień 2015 r.)

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Chętne osoby zapraszamy do rejestracji i wypełnienia formularza zgłoszeniowego do projektu oraz zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie internetowej: http://www.top-projekt.eu.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 91 820 66 90 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

* Uczestnikiem projektu może być uczeń szkoły zawodowej/technikum kontynuujący naukę lub absolwent ww. szkół, który zrealizuje mobilność do roku czasu od ukończenia nauki. Staże nie są przeznaczone dla osób na rynku pracy i osób bezrobotnych.