|

Projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy TOP-PROJEKT-AKADEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szcz...

„Dobry czas na start do pracy”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współ...

„Praktyka drogą do zatrudnienia”

Projekt dla uczniów i nauczycieli technikum, kierunków ...

Wniosek o dofinansowanie projektu „Szkolne biuro ćwiczeń” został złożony przez TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszews...