Projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy TOP-PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski z siedzibą w Dobrej, Miejsko – Gminnym Osrodkiem Pomocy Społecznej w Prabutach oraz Consulting Personalny i Zawodowy Szkolenia i Aktywizacja Joanna Sobczak z Grudziądza.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany na terenie powiatu kwidzyńskiego w okresie od 1 sierpnia 2016 do 30 czerwca 2018. Działania przewidziane są dla 90 osób w trzech turach po 30 uczestników.

Projekt przeznaczony dla 90 osób bezrobotnych z powiatu kwidzyńskiego z następujących grup: osoby w wieku 50+, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni , osoby o niskich kwalifikacjach. Celem głównym będzie podniesienie ich aktywności zawodowej poprzez udzielenie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia w okresie od 01.08.16 do 30.06.18. Po zakończeniu udziału w projekcie zatrudnienie uzyska minimum 45% uczestników. Cele oraz wymagane w ramach konkursu wskaźniki osiągnięte będą dzięki następującym działaniom: 1. Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe w celu zbudowania lub aktualizacji IPD uczestnika, który ma poprzez aktywne działania doprowadzi do zdobycia zatrudnienia. 2. Warsztaty i szkolenia w zakresie nabywania kompetencji kluczowych, miękkich oraz technik aktywnego poszukiwania pracy 3. Pośrednictwo pracy - minimum 3 oferty stażu i pracy dla uczestnika odpowiadające IPD oraz kwalifikacjom zawodowym. 4. Szkolenia -dla osób, które aby zdobyć zatrudnienie będą musiały wykazać się wyższymi kwalifikacjami zawodowymi lub uprawnieniami. Staże zawodowe - 3 miesiące stażu zawodowego u lokalnych pracodawców. 6. Wsparcie psychologiczno – doradcze – grupowe i indywidualne spotkania prowadzone przez coachów oraz psychologów. Każdy z uczestników obligatoryjnie skorzysta z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz stażu a do wyboru będzie miał, zależnie od indywidualnego planu różnorodne zajęcia w ramach warsztatów, szkolenie i jeśli potrzebne wsparcie psychologiczno-doradcze.

Cele projektu:

Celem głównym będzie podniesienie aktywności zawodowej 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu kwidzyńskiego z następujących grup: osoby w wieku 50+, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach poprzez udzielenie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia w okresie od 01.08.2016 do 30.06.2018.

Planowane efekty:

Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy – minimum 45% Uczestników Projektu uzyska zatrudnienie po jego zakończeniu, Projekt realizowany będzie kompleksowo, aby doprowadzić do trwałych zmian w postawie osób bezrobotnych. Poza słabym wykształceniem jedną z głównych przyczyn pozostawania na bezrobociu jest w powiecie kwidzyńskim brak motywacji do zdobycia zatrudnienia. Aby temu zaradzić i przygotować uczestników do zmiany postawy poza standardową usługą doradztwa zawodowego przewidziane jest w projekcie szereg innych działań. Śniadania motywacyjne z mentorami oraz znanymi postaciami mają budować pozytywny etos pracy ale także styl życia opartego na higienie, dbaniu o zdrowie, aktywności fizycznej, społecznej i umysłowej (pomysł zaczerpnięty z Niemiec). Dalsze kształtowanie motywacji i postaw zapewni wsparcie psychologiczno-doradcze przewidziane także dla najbliższej rodziny Uczestników Projektu. Oprócz szkoleń zawodowych rozwijane będą także kompetencje kluczowe i miękkie. Staż zawodowy pozwoli na powrót Uczestnikom Projektu do środowiska pracy i ułatwi zdobycie zatrudnienia. Działania te wpłyną na zwiększenie trwałego zatrudnienia.

Biuro projektu:

ul. Brzozowa 1, 82-550 Prabuty
tel. 669 330 045
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro czynne:

Poniedziałek - Środa w godzinach 08:00-16:00

Harmonogram:

Harmonogram realizacji projektu

Pliki do pobrania:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie Uczestnika Projektu SL

Oświadczenie Uczestnika Projektu UMWP

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Rekrutacja i IPD - 20.10.2016

Zapytanie ofertowe - Psycholog - 15.11.2016

Zapytanie ofertowe - Coach - 15.11.2016

Zapytanie ofertowe - Rozeznanie rynku - produkty spożywcze do przygotowania śniadań - 28.11.2016

Zapytanie ofertowe -Trener kompetencji społecznych i obywatelskich - 19.12.2016

Zapytanie ofertowe - Trener warsztatów kompetencji miękkich - 19.12.2016

Zapytanie ofertowe - Trener warsztatów kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych - 19.12.2016

Rozeznanie rynku - operator koparko-ładowarki - 03.02.2017

Rozeznanie rynku - kurs Elektryka - 03.02.2017

Rozeznanie rynku - Szkolenia - 15.02.2017